Posledným krokom pri eliminácii UAV narušiteľa je implementácia protiopatrení, ktoré môžu mať rôznorodý charakter. K pasívnym akčným plánom patrí uzatvorenie areálu alebo jeho evakuácia a upovedomenie bezpečnostných zložiek.

RUŠIČKY SIGNÁLU

Sofistikovanejší spôsob pacifikácie UAV hrozby predstavuje použitie rušičiek, ktoré znemožnia dronu prijímať signál. Dron izolovaný od vysielača a satelitného signálu sa v závislosti od jeho bezpečnostných protokolov buď zastaví na mieste alebo vráti na bod vzletu.

Všesmerové rušičky signálu

Modulárne všesmerové rušičky signálu schopné nepretržitej prevádzky po dobu 1 – 2 hodín bez externého napájania. Štandardne cielia frekvencie využívané bezpilotnými prostriedkami a ich ovládačmi, je ich však možné nakonfigurovať na zamedzenie príjmu signálu akýchkoľvek pásiem v rozmedzí 20 MHz – 6 GHz.

HP 3050 T

HP 3055 TM

HP 3055 T-DS

Smerová rušička signálu

Praktická, manuálne ovládaná rušička schopná okamžitej reakcie do vzdialenosti 500m s váhou len 7kg. Rovnako ako všesmerové rušičky signálu cieli frekvencie najčastejšie využívané bezpilotnými prostriedkami, avšak len v smere mierenia. Výdrž je pri nepretržitom rušení 1 hodina, batériu je však v teréne možné do niekoľkých sekúnd poľahky vymeniť a pokračovať v rušení.

Posledným krokom pri eliminácií UAV narušiteľa je implementácia protiopatrení, ktoré môžu mať rôznorodý charakter. K pasívnym akčným plánom patrí uzatvorenie areálu alebo jeho evakuácií a upovedomenie bezpečnostných zložiek.

RUŠIČKY SIGNÁLU

Sofistikovanejší spôsob pacifikácie UAV hrozby predstavuje použitie rušičiek, ktoré znemožnia dronu prijímať signál. Dron izolovaný od vysielača a satelitného signálu sa v závislosti od jeho bezpečnostných protokolov buď zastaví na mieste alebo vráti na bod vzletu.

Všesmerové rušičky signálu

Modulárne všesmerové rušičky signálu schopné nepretržitej prevádzky po dobu 1 – 2 hodín bez externého napájania. Štandardne cielia frekvencie využívané bezpilotnými prostriedkami a ich ovládačmi, je ich však možné nakonfigurovať na zamedzenie príjmu signálu akýchkoľvek pásiem v rozmedzí 20 MHz – 6 GHz.

HP 3050 T

HP 3055 TM

HP 3055 T-DS

Smerová rušička signálu

Praktická, manuálne ovládaná rušička schopná okamžitej reakcie do vzdialenosti 500m s váhou len 7kg. Rovnako ako všesmerové rušičky signálu cieli frekvencie najčastejšie využívané bezpilotnými prostriedkami, avšak len v smere mierenia. Výdrž je pri nepretržitom rušení 1 hodina, batériu je však v teréne možné do niekoľkých sekúnd poľahky vymeniť a pokračovať v rušení.