Považujeme za nevyhnutné správne porozumieť individuálnym potrebám každého klienta keďže je takmer nemožné nájsť dva identické objekty ktoré sú rovnako zraniteľné voči útoku dronov. Každý návrh je teda unikátny a prispôsobený požiadavkám situácie a obmedzeniam prostredia.

Preto kladieme dôraz na prvotnú analýzu v ktorej zohľadníme rozmery chránenej oblasti, najcitlivejšie miesta, ale aj súčasné zabezpečenie, napr. aktuálne pokrytie IP kamerami. Následne vytypujeme zóny záujmu, z ktorých je útok možné očakávať a navrhneme optimálne rozmiestnenie detekčných senzorov, ktoré ďalej konzultujeme s klientom.

Po jeho odsúhlasení definitívnu verziu naceníme a po vzájomnej dohode prechádzame k jej pretaveniu do reality.

Ďalším krokom v rámci prípravnej fázy je inštalácia hardvéru. Vonkajšie vodeodolné kryty zariadení umožňujú ich jednoduché pripevnenie na fasády budov, resp. trojnožku v prípade prevencie UAV útoku počas rôznych udalostí.

Riešenie vytvára priestor pre zapojenie neobmedzeného počtu senzorov, dokonca je možné do systému integrovať už existujúce kamery, ktoré sa následne stanú schopnými rozlišovať drony a upozorňovať na ich prítomnosť.

Po úspešnej inštalácii nových zariadení a ich integrácii do siete existujúcich bezpečnostných systémov je nevyhnutné nový softvér nakonfigurovať a otestovať.

Nastaví sa správne rozmiestnenie senzorov, ktoré sa bude zobrazovať na užívateľskom rozhraní, mierka mapy a detekčný rádius jednotlivých senzorov. Podľa stupňa ohrozenia sa stanovia zóny varovania a poplachu, od ktorých sa budú odvíjať notifikácie v prípade vniku votrelca do jednej z nich.

Na systém je formou bezpečnostných protokolov možné napojiť ovládanie na diaľku uzamykateľných dverí, mreží, zvukového alarmu, prípadne wifi siete alebo rušičiek signálu. Aktivácia týchto protiopatrení môže byť plne automatizovaná alebo v kompetencii personálu bezpečnostnej služby. Správnu funkčnosť celého systému po jeho konfigurácii otestujeme vlastnými dronmi, na ktorých prevádzku disponujeme všetkými potrebnými povoleniami od Ministerstva obrany a Dopravného úradu.

Považujeme za nevyhnutné správne porozumieť individuálnym potrebám každého klienta keďže je takmer nemožné nájsť dva identické objekty ktoré sú rovnako zraniteľné voči útoku dronov. Každý návrh je teda unikátny a prispôsobený požiadavkám situácie a obmedzeniam prostredia.

Preto kladieme dôraz na prvotnú analýzu v ktorej zohľadníme rozmery chránenej oblasti, najcitlivejšie miesta, ale aj súčasné zabezpečenie, napr. aktuálne pokrytie IP kamerami. Následne vytypujeme zóny záujmu, z ktorých je útok možné očakávať a navrhneme optimálne rozmiestnenie detekčných senzorov, ktoré ďalej konzultujeme s klientom.

Po jeho odsúhlasení definitívnu verziu naceníme a po vzájomnej dohode prechádzame k jej pretaveniu do reality.

Ďalším krokom v rámci prípravnej fázy je inštalácia hardvéru. Vonkajšie vodeodolné kryty zariadení umožňujú ich jednoduché pripevnenie na fasády budov, resp. trojnožku v prípade prevencie UAV útoku počas rôznych udalostí.

Riešenie vytvára priestor pre zapojenie neobmedzeného počtu senzorov, dokonca je možné do systému integrovať už existujúce kamery, ktoré sa následne stanú schopnými rozlišovať drony a upozorňovať na ich prítomnosť.

Po úspešnej inštalácii nových zariadení a ich integrácii do siete existujúcich bezpečnostných systémov je nevyhnutné nový softvér nakonfigurovať a otestovať.

Nastaví sa správne rozmiestnenie senzorov, ktoré sa bude zobrazovať na užívateľskom rozhraní, mierka mapy a detekčný rádius jednotlivých senzorov. Podľa stupňa ohrozenia sa stanovia zóny varovania a poplachu, od ktorých sa budú odvíjať notifikácie v prípade vniku votrelca do jednej z nich.

Na systém je formou bezpečnostných protokolov možné napojiť ovládanie na diaľku uzamykateľných dverí, mreží, zvukového alarmu, prípadne wifi siete alebo rušičiek signálu. Aktivácia týchto protiopatrení môže byť plne automatizovaná alebo v kompetencii personálu bezpečnostnej služby. Správnu funkčnosť celého systému po jeho konfigurácii otestujeme vlastnými dronmi, na ktorých prevádzku disponujeme všetkými potrebnými povoleniami od Ministerstva obrany a Dopravného úradu.